FOX MENU

18 Kasım 2016 Cuma

Seminer - 03

25 November/ Freitag/ 19.00-21.00
Antik Yunan Felsefesi ve Sanatına Giriş

· Antik Yunan felsefesinin gelişimi. Pre-Sokratik dönem filozofları,
· Sokrates, Platon ve Aristoteles felsefeleri,
· Antik Yunan Sanatı: Arkaik Dönem, Klasik Dönem ve Helenistik Dönem örneklerinin
incelenmesi.

Bibliografie: Johann Joachim Winckelmann – Geschichte der Kunst des Alterthums, Jacob
Burckhardt – Griechische Kulturgeschichte, Erwin Panofsky – Aufsätze zu Grundfragen der
Kunstwissenschaft, Susan Wise Bauer – The History of the Ancient World: From the Earliest
Accounts to the Fall of Rome, Ernst Gombrich - Die Geschichte der Kunst.

· Etrüsk ve Roma uygarlıkları.
· Antik dönemin mirasının tartışılması.

Bibliografie: Johann Joachim Winckelmann – Geschichte der Kunst des Alterthums, Erwin
Panofsky – Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft, Susan Wise Bauer – The History of the
Ancient World: From the Earliest Accounts to the Fall of Rome, Ernst Gombrich - Die Geschichte
der Kunst.


İlgili Okumalar: 

Arda Denkel - Anlam ve Nedensellik - Giriş: 
https://drive.google.com/open?id=0B2XCl5vOl6HnaWljVkhzNE1naU0

Betül Çotuksöken - Kavram Kavramı:
https://drive.google.com/open?id=0B2XCl5vOl6HnaUZvZU0xMzY1UTA
read more...

3 Kasım 2016 Perşembe

Seminer - 02

5 November/ Samstag/ 11.00-13.00
Uygarlık Tarihine Giriş, Mitoloji Üzerine, Mısır ve Mesapotamia Sanatları

  • Demir (Eisenzeit) ve Bronz çağı (Bronzezeit) uygarlıkları,
  • Yunanistan’da Miken krallıkları, Girit’de Minos Uygarlığı, Anadolu’da Hitit İmparatorluklarının incelenmesi.

Bibliografie: Fernand Braudel – Geschichte als Schlüssel zur Welt, Samuel Noah Kramer – Sumerians Their History, Culture and Character, Ernst Gombrich - Die Geschichte der Kunst.

  • Mit nedir, mitolojiler nasıl ortaya çıkar? Mitoloji ve gündelik yaşam ilişkisinin irdelenmesi,
  • Sümer Mitolojisi, Mısır Mitolojisi, Antik Yunan Mitolojisi karşılaştırmalı değerlendirme.

Bibliografie: Homer - Iliad; Odyssey, Joseph Campbell – The Masks of God, Thomas H. Carpenter – Art and Myth in Ancient Greece, Paul Veyne – Did the Greeks Believe in Their Myths?, Ernst Gombrich - Die Geschichte der Kunst.


  • Antik Mısır Uygarlığı MÖ. 3000-30,
  • Mesopotamia bölgesindeki Sümer, Asur ve Babil uygarlıklarının incelenmesi.

Bibliografie: Barry Kemp – Ancient Egypt, Anatomy of a Civilization, Muazzez İlmiye Çığ – Ortadoğu Uygarlık Mirası, Ernst Gombrich - Die Geschichte der Kunst.

İlgili Okumalar:


Bedrettin Cömert, Mitoloji ve İkonografi, Ankara: Ayraç Yayınları, 1999, s. 7-14. 
https://drive.google.com/open?id=0B2XCl5vOl6HndzVxQVk2TmNzcEE

Paul Veyne, Yunanlılar Mitlerine İnanmış Mıydı?, (Çev. Mehmet Alkan), Ankara: Dost Yayınları, 2003, s. 11-15. 
https://drive.google.com/open?id=0B2XCl5vOl6HnV3Awd3JUZHJTcHM
(for English edition: https://drive.google.com/open?id=0B2XCl5vOl6HnV19KYWRwWW5KcTg)


read more...