FOX MENU

18 Kasım 2016 Cuma

Seminer - 03

25 November/ Freitag/ 19.00-21.00
Antik Yunan Felsefesi ve Sanatına Giriş

· Antik Yunan felsefesinin gelişimi. Pre-Sokratik dönem filozofları,
· Sokrates, Platon ve Aristoteles felsefeleri,
· Antik Yunan Sanatı: Arkaik Dönem, Klasik Dönem ve Helenistik Dönem örneklerinin
incelenmesi.

Bibliografie: Johann Joachim Winckelmann – Geschichte der Kunst des Alterthums, Jacob
Burckhardt – Griechische Kulturgeschichte, Erwin Panofsky – Aufsätze zu Grundfragen der
Kunstwissenschaft, Susan Wise Bauer – The History of the Ancient World: From the Earliest
Accounts to the Fall of Rome, Ernst Gombrich - Die Geschichte der Kunst.

· Etrüsk ve Roma uygarlıkları.
· Antik dönemin mirasının tartışılması.

Bibliografie: Johann Joachim Winckelmann – Geschichte der Kunst des Alterthums, Erwin
Panofsky – Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft, Susan Wise Bauer – The History of the
Ancient World: From the Earliest Accounts to the Fall of Rome, Ernst Gombrich - Die Geschichte
der Kunst.


İlgili Okumalar: 

Arda Denkel - Anlam ve Nedensellik - Giriş: 
https://drive.google.com/open?id=0B2XCl5vOl6HnaWljVkhzNE1naU0

Betül Çotuksöken - Kavram Kavramı:
https://drive.google.com/open?id=0B2XCl5vOl6HnaUZvZU0xMzY1UTA
read more...

3 Kasım 2016 Perşembe

Seminer - 02

5 November/ Samstag/ 11.00-13.00
Uygarlık Tarihine Giriş, Mitoloji Üzerine, Mısır ve Mesapotamia Sanatları

 • Demir (Eisenzeit) ve Bronz çağı (Bronzezeit) uygarlıkları,
 • Yunanistan’da Miken krallıkları, Girit’de Minos Uygarlığı, Anadolu’da Hitit İmparatorluklarının incelenmesi.

Bibliografie: Fernand Braudel – Geschichte als Schlüssel zur Welt, Samuel Noah Kramer – Sumerians Their History, Culture and Character, Ernst Gombrich - Die Geschichte der Kunst.

 • Mit nedir, mitolojiler nasıl ortaya çıkar? Mitoloji ve gündelik yaşam ilişkisinin irdelenmesi,
 • Sümer Mitolojisi, Mısır Mitolojisi, Antik Yunan Mitolojisi karşılaştırmalı değerlendirme.

Bibliografie: Homer - Iliad; Odyssey, Joseph Campbell – The Masks of God, Thomas H. Carpenter – Art and Myth in Ancient Greece, Paul Veyne – Did the Greeks Believe in Their Myths?, Ernst Gombrich - Die Geschichte der Kunst.


 • Antik Mısır Uygarlığı MÖ. 3000-30,
 • Mesopotamia bölgesindeki Sümer, Asur ve Babil uygarlıklarının incelenmesi.

Bibliografie: Barry Kemp – Ancient Egypt, Anatomy of a Civilization, Muazzez İlmiye Çığ – Ortadoğu Uygarlık Mirası, Ernst Gombrich - Die Geschichte der Kunst.

İlgili Okumalar:


Bedrettin Cömert, Mitoloji ve İkonografi, Ankara: Ayraç Yayınları, 1999, s. 7-14. 
https://drive.google.com/open?id=0B2XCl5vOl6HndzVxQVk2TmNzcEE

Paul Veyne, Yunanlılar Mitlerine İnanmış Mıydı?, (Çev. Mehmet Alkan), Ankara: Dost Yayınları, 2003, s. 11-15. 
https://drive.google.com/open?id=0B2XCl5vOl6HnV3Awd3JUZHJTcHM
(for English edition: https://drive.google.com/open?id=0B2XCl5vOl6HnV19KYWRwWW5KcTg)


read more...

19 Ekim 2016 Çarşamba

Seminer - 01

19 Oktober/ Mittwoch/ 19.00-21.00
Sanat Kavramı, Paleolitik Dönem, Neolitik Devrim

 • Sanat nedir sorusu aracılığıyla temel sanat kavramlarının tartışılması. Sanat felsefesi ve estetik teorisine ilişkin soruların ortaya konması,
 • Sanat Tarihi'nin amaç ve yöntemi,
 • Derslerde kullanılacak kitap ve yazılı literatürün tanıtılması.

Bibliografie: H. Wölfflin – Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, Nicolai Hartmann – Ästhetik, Ernst Fischer – Kunst und Menschheit.

 • İnsanlık tarihi boyunca sanat kavramının gelişimi,
 • Kültürel Antropoliji'nin bize kazandırdıkları ışığında eski çağlara dair bildiklerimiz ve bunları yorumlama biçimlerinin tartışılması,
 • Paleolitik dönem yaşantısı. Mağara sanatı. Şamanizm, büyü ve sanat ilişkisinin açıklanması.

Bibliografie: Claude Lévi-Strauss - Das wilde Denken, Mircea Eliade – Die Religionen und das Heilige; Schamanen, Götter und Mysterien, Ernst Gombrich - Die Geschichte der Kunst.

 • Yerleşik yaşama geçiş. Neolitik dönem ve ilk kent yerleşimlerinin analizi. Tarımın başlangıcı, hayvanların evcilleştirilmesi,
 • Tarım araçlarının geliştirilmesi ve sabanın kullanılmaya başlaması,
 • Asya, Yakındoğu ve Afrika neolitiğine bakış,
 • Çatalhöyük (Chatal-Hayouk).


Bibliografie: Vere Gordon Childe - Man makes himself; The dawn of European civilization; What happened in History, Ernst Gombrich - Die Geschichte der Kunst.

İlgili Okumalar:

Mircea Eliade, "Mağara Resimleri İmge Mi, Simge Mi?", Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi - Taş Devrinden Eleusis Mysteria'larına, Cilt 1, (Çev. Ali Berktay), İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2003, s. 29-33.
https://www.dropbox.com/s/veamckztyxn7flh/Mircea%20Eliade%20-%20Magara%20Resimleri%20lmge%20mi%20Simge%20mi.pdf?dl=0

Mircea Eliade, "Genel Kavramlar, Devşirilme Yöntemleri, Şamanlık ve Mistik Çağırılma", Şamanizm, (Çev. İsmet Birkan), Ankara: İmge Yayınları, 1999, s. 21-31.
https://www.dropbox.com/s/gh8siapuuc9oeqv/Mircea%20Eliade%20-%20Samanizm.pdf?dl=0
read more...