FOX MENU

19 Ekim 2016 Çarşamba

Seminer - 01

19 Oktober/ Mittwoch/ 19.00-21.00
Sanat Kavramı, Paleolitik Dönem, Neolitik Devrim

  • Sanat nedir sorusu aracılığıyla temel sanat kavramlarının tartışılması. Sanat felsefesi ve estetik teorisine ilişkin soruların ortaya konması,
  • Sanat Tarihi'nin amaç ve yöntemi,
  • Derslerde kullanılacak kitap ve yazılı literatürün tanıtılması.

Bibliografie: H. Wölfflin – Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, Nicolai Hartmann – Ästhetik, Ernst Fischer – Kunst und Menschheit.

  • İnsanlık tarihi boyunca sanat kavramının gelişimi,
  • Kültürel Antropoliji'nin bize kazandırdıkları ışığında eski çağlara dair bildiklerimiz ve bunları yorumlama biçimlerinin tartışılması,
  • Paleolitik dönem yaşantısı. Mağara sanatı. Şamanizm, büyü ve sanat ilişkisinin açıklanması.

Bibliografie: Claude Lévi-Strauss - Das wilde Denken, Mircea Eliade – Die Religionen und das Heilige; Schamanen, Götter und Mysterien, Ernst Gombrich - Die Geschichte der Kunst.

  • Yerleşik yaşama geçiş. Neolitik dönem ve ilk kent yerleşimlerinin analizi. Tarımın başlangıcı, hayvanların evcilleştirilmesi,
  • Tarım araçlarının geliştirilmesi ve sabanın kullanılmaya başlaması,
  • Asya, Yakındoğu ve Afrika neolitiğine bakış,
  • Çatalhöyük (Chatal-Hayouk).


Bibliografie: Vere Gordon Childe - Man makes himself; The dawn of European civilization; What happened in History, Ernst Gombrich - Die Geschichte der Kunst.

İlgili Okumalar:

Mircea Eliade, "Mağara Resimleri İmge Mi, Simge Mi?", Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi - Taş Devrinden Eleusis Mysteria'larına, Cilt 1, (Çev. Ali Berktay), İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2003, s. 29-33.
https://www.dropbox.com/s/veamckztyxn7flh/Mircea%20Eliade%20-%20Magara%20Resimleri%20lmge%20mi%20Simge%20mi.pdf?dl=0

Mircea Eliade, "Genel Kavramlar, Devşirilme Yöntemleri, Şamanlık ve Mistik Çağırılma", Şamanizm, (Çev. İsmet Birkan), Ankara: İmge Yayınları, 1999, s. 21-31.
https://www.dropbox.com/s/gh8siapuuc9oeqv/Mircea%20Eliade%20-%20Samanizm.pdf?dl=0
read more...